KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

tirsdag 8. mars 2011

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2011




Gratulerer med dagen kvinner i alle aldere, farger, former, fasonger, livssituasjoner og over hele verden!


Bildene under har jeg funnet på denne spennende siden som kalles Kvinnespor
Den viser bilder av kvinner i familie, arbeid og fritid.


Aagot Vengstad (Bøgseth) (1897-1945) på Gammelsentralen ca 1920. (N377)


Signe Staven bak disken i egen forretning i Trondheim.


Damegruppe fra Lie i 1912. Fra venstre: Marie Lie Kverndal, Signe Lie, Inga Lie, Berta Lie, Elise Lie Heggdal. (N294)


Baksterkurs på Staven (T H)


Fjøsvasking i Ner-Elda ca 1920 (N249)







Dette bildet er tatt av fotograf Nordland i Markeveien i Bergen for rundt 100 år siden. På den tiden begynte kvinner flere steder i verden å tenke på å forbedre kvinners stilling i samfunnet. 
Dette fant jeg i Stor Norske Leksikon om Kvinnedagen:

 
Den internasjonale kvinnedagen. 8. mars, ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en agitasjonsdag for kvinnestemmeretten (jfr. kvinnebevegelsen). Initiativet ble tatt av den tyske feministiske sosialdemokraten Clara Zetkin. Allerede året etter, 1911, ble dagen markert i flere land. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble dagen proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.
I Norge ble kvinnedagen markert for første gang 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo. Etter krigen er dagen blitt markert av Norsk Kvinneforbund. Etter at Kvinnefronten i 1972 tok initiativ til en større demonstrasjon i Oslo, fikk Kvinnedagen et nytt oppsving og møtte stor oppmerksomhet og interesse. Toppen ble nådd i 1976, da antallet arrangementer ble fordoblet fra året før. Etter Kvinnetiårets slutt og resten av 1980-årene sank mye av engasjementet. Fra 1990-årene er 8. mars blitt mer en viktig markeringsdag, og en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden, enn den folkelige kampdagen den tidligere var.

Fra Store Norsk Leksikon