KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

torsdag 9. juni 2011

"Det lyses til ekteskap for..."Som bildet her viser, kunne ekteskapet inngås på enklere måter enn ved store kirkebryllup også i gamle dager.

Bildet er fra 1890 tallet og er funnet i Bildesamlingene til Universitetet i Bergen


Før var det vanlig at det måtte lyses til ekteskap for dem som ville gifte seg. Tre søndager på rad skulle presten kunngjøre fra prekestolene at "det lyses til ekteskap for ...".
Slik fikk alle vite hvem som aktet å gå inn i den hellige ektestand med hvem, og hadde noen innvendinger mot det, av en eller annen grunn, kunne de få anledning til å si fra. Det var jo i kirken, eller på kirkebakken, nyheter ble spredt.
I 1974 ble det slutt på tvungen lysning.

Å lyse betyr: ( i følge Ordnett.no - Ordbok )
gjøre offentlig kjent: det lyses til ekteskap for / det er lyst for dem de skal snart vies; lyse et embete ledig; ved bekjentgjørelse bringe i det el. det rettslige forhold: lyse en i bann / lyse en fredløs; lyse i kull og kjønn