KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

mandag 16. august 2010

Kjerstin og Torstein 1980, Kjerstin forteller:

Blogglisten

"Jeg traff Torstein under studier i England i 1977. Vi flyttet hjem til Norge i 1978 da han var ferdig med sine studier, men ettersom det var dårlig med jobber bodde vi hver for oss frem til vi flyttet sammen i februar 1979. Etter halvannet år i Tvedestrand flyttet vi til Bergen. Torstein ble i august 1980 innkalt til siviltjeneste og ettersom han ikke ville få forsørgerstøtte eller tillatelse til å bo hjemme! dersom vi bare var samboere bestemte vi oss for å gifte oss. Det hastet litt, og vi ventet vel ikke lenger enn de ukene det tar å få det formelle i orden.

Ettersom vi egentlig ikke hadde tenkt å gifte oss ville vi holde arrangementet litt beskjedent. Selve dagen - 12.09.1980 - regnet det litt og vielsen fant sted på tinghuset med kun forloverne til stede. Etterpå hadde vi en hyggelig middag hjemme sammen ned dem.

Jeg husker at jeg nok tenkte at jeg ville være litt fin på dagen. Kjolen var innkjøpt for anledningen og ettersom jeg aldri hadde kjøpt en kjole synes jeg at den var litt i dyreste laget (jeg har aldri brukt den siden av en eller annen grunn). Buksene var av gauze som jeg selv hadde farget og sydd. Kåpen eller jakken hadde jeg kjøpt på loppemarked noen år i forveien. Jeg tror kinaskoene var nye også. Ellers hadde jeg kjøpt noen lilla orgideer som jeg hadde i håret.

Når jeg ser på bildet nå synes jeg at jeg ser så ung ut (jeg var 23) og litt preget av stundens alvor. Det å gifte seg betød nok litt mer for oss enn vi hadde tenkt på forhånd.

Nå har vi snart vært gift i 30 år. Det er kanskje noe i det at bruder som blir våte blir lykkelige? "


Dette skriver Kjerstin i en e-post til meg. Fotografiet er privat.
Det er altså ikke alltid det er drømmen om å få være "prinsesse for en dag"som driver en kvinne til å stå brud, men praktiske og økonomiske forhold.
Lenge etter at samboerskap var blitt tillatt, var det offentlige lover og regler som gjorde det vanskelig for dem som ønsket det å leve i "papirløst ekteskap.

Dette fant jeg på Wikipedia om samboerskapets historie:

Konkubinatparagrafen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konkubinatparagrafen er det folkelige navnet på den paragrafen i kriminalloven av 1842 og senere straffeloven av 1902, som forbød samboerskap mellom to ugifte personer av motsatt kjønn.
Kriminalloven av 1842, kapittel 18, § 22:
«Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel.»
Straffeloven av 1902, § 379:
«Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende samliv i utugtig Omgjængelse med en Person af det andet Kjøn, straffes med Bøder eller Fængsel i indtil 3 Maaneder.»
Paragrafen ble foreslått opphevet i 1954 sammen med straffeloven § 213, men forslaget ble forkastet av Stortinget med stort flertall. Den ble først opphevet ved lov av 21. april 1972, som trådte i kraft straks.