KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

onsdag 22. juni 2011

Til Elise"Den 17. november 1895 står bryllupet mellom Elise og Kristen. Det ser ut til at avgjørelsen om dato for vielsen ble fattet på kort tid. Forlovelsestiden varte kun en dag – i kirkeprotokollen kan vi se at forlovelsen ble inngått dagen før selve vielsen ble gjennomført.
Elise var da allerede ca. 3 måneder på vei med deres første barn, Trygve. Men de har kanskje vært ringforlovet en stund før den offisielle kirkelysingen?" 

"Formaningen om at hustruen skal være sin mann underdanig var en del av vielsesritualet da Elise giftet seg. Ordlyden ble ikke fjernet før i 1920."

Hentet fra nettsiden Til Elise
Dette er en nettside utviklet av Nord-Jarlsbergmuseene i tilknytning til utstillingen på Eidsfoss i Vestfold, "Til Elise. Formerenke på Eidsfos Verk".