KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

onsdag 21. desember 2022

GOD JUL

 

På årets mørkeste dag: Med julekrybbe laget av kunstner Siri Herland, engleuro laget av min mor Anna, og sølvpapirengler laget av meg, ønsker jeg at alle må få en god jul; fredelig og trøsterik til dem som trenger det, og glad og livlig til dem som trenger det! Vi er alle forskjellige og livene våre er forskjellige. 

Det er vanskelige tider i verden både nær og fjern. La oss trøste hverandre med en vakker julesalme:

"Gled deg du jord, la mørket fly

for lyset blant oss bor.

O, hvilket dyp av kjærlighet,

Gud vender all vår sorg til fred".