KK (kvinner&kultur)

KK (kvinner&kultur)

torsdag 9. februar 2012

LYSE OG MØRKE SIDER VED Å BLI MOR


 Fotograf : Sigvald Moa, Ålesund 1912
Jeg har lagt litt farge på dette bildet.

Søndag er det morsdag.
Vi kommer alle fra Mor.

 Å bli mor blir ofte framstilt som idyllisk og romantisk, det største som kan skje i våre liv.
Og ingenting er større enn å bli mor,- 
når forholdene ligger tilrette for det. 
Da er alle lykkelige og barnet vises fram og fotograferes. 
Det gjorde man også for hundre år siden.
Alle bildene jeg viser i dag er tatt i Ålesund i 1912.
Bildene er funnet på FylkesFOTOarkivet

Her kommer et bilderas med stolte, vellykkede mødre og deres barn. 
Etter bildene kommer en annen historie.

Foto: Sigvald Moa, Ålesund 1912

Foto: Sigvald Moa, Ålesund 1912


Foto: Sigvald Moa, Ålesund 1912


Fotograf: Sponland, Ålesund 1912

Foto: Sigvald Moa, Ålesund 1912

Foto: Sigvald Moa, Ålesund 1912


Foto: Enok O Simonnæs, Ålesund 1912  

 
Foto: Sponland, Ålesund 1912Foto: Sponland, Ålesund 1912 ( Her ser vi far også, han har tross alt vært med å lage 9 barn )

Men det har jo sine alt annet enn lyse, idylliske og romantiske sider, også, dette å skulle bli mor.
Spesielt hvis forholdene slett ikke ligger til rette for det.
Det opplever kvinner i dag. Men nå finnnes det heldigvis hjelp å få for de fleste.
Det var verre før, 
da barn født utenfor ekteskap ble stemplet som "uekte" og skammen ofte ikke var til å bære.
Skam og fortvilelse drev gravide kvinner til å skjule sin tilstand og til å ta livet av sitt nyfødte barn.

Det finnes en nettside med navn på forbrytere som ble dømt til tukthus eller dødstraff i Norge fra 1815 til 1876.  
Der får vi også vite hva de ble dømt for.

I 1816 ble 22 år gamle Ragni Olsdatter Sørisland dømt til livsvarig fengsel for "fødsel i dølgsmål".
Det samme ble 36 år gamle Mildri Johnsdatter Brevig. 
Mildri døde i tukthuset året etter. Ragni ble løslatt i 1823.
De er bare to eksempler av utallige kvinneskjebner på denne tiden.
Anne, Kirsten, Inger, Aslaug, Grete, Dorte, Pernille, Sylline, Groe, Marith og mange, mange andre fortvilte, unge kvinner ble dømt for det samme i løpet av få år.

I 2010 ble det gjort funn av benrester under gravearbeid i Hedmark.
Fra dette funnet er det avdekket en tragisk historie:
"Skjelettet som ble funnet under gravearbeid i Åsnes kommune i Hedmark mandag, tilhører trolig Anna Østmo, som ble halshogget som 29-åring i 1783 for barnedrap."
  Les mer om henne i Aftenposten